Bibliografia

tytuł:
"Plan sytuacyjny Cytadeli", ok. 1925, Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Budownictwa MSWojsk., I.300.63.68.