Bibliografia

tytuł:
"Kurjer Warszawski", 1852 nr 345, str. 2