Bibliografia

tytuł:
"Kurjer Warszawski" 1868, nr 15 str. 101-102 i nr 88 str. 2.