Bibliografia

tytuł:
J. Kasprzycki, M. Stępień „Warszawskie Pożegnania”, Warszawa 1986, str. 28-29