Drzewiecki i Jeziorański - spis ważniejszych robót

tytuł:
Towarzystwo Akcyjne Budowy Maszyn i Urządzeń Sanitarnych Drzewiecki i Jeziorański: spis ważniejszych robót wykonanych w latach 1893-1928
miejsce/rok:
Warszawa, 1929

Publikacja dostępna w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej: link.