Stowarzyszenie Żoliborzan - sprawozdanie zarządu za rok 1938

tytuł:
Stowarzyszenie Żoliborzan - sprawozdanie zarządu za rok 1938
wydawnictwo:
Stowarzyszenie Żoliborzan
miejsce/rok:
Warszawa 1939