Pałac Przebendowskich, Zawiszów, RadziwiłłówBielańska 14