dawna oficyna pałacu Gutakowskiegopl. Grzybowski 3 (?)Przejdź do opracowania obiektu