Szkoła Główna Handlowa Zakłady DoświadczalneRakowiecka 6