Budynek mieszkalny PWPWRybaki 35 róg Zakątna (Sanguszki ?)