Muzeum / karta rozpoznawcza / Id: 422

Karta rozpoznawcza (Kennkarte) z roku 1942.

od pana Roberta Brugiera

Powiększenia