Bibliografia - Kurier Warszawski

tytuł:
Kurier Warszawski
nr 32 z 1.02.1925, str. 11