Bibliografia

tytuł:
Nowa Gazeta: 1907, nr 7 (206), 5 maja 1907, str. 3; 1907, nr 282, 18 października 1907, str. 3; 1909, nr 427, 19 września 1908, str. 3