Lwy - Freta 9Lwy warszawskie

Główki w zwieńczeniu okien pierwszego piętra:
marzec 2017
autor: MK

Zdjęcie historyczne kamienicy - bez główek.

listopad 1942