Stacja FiltrówKoszykowa 81, Sucha, Filtrowa, Raszyńska