al. 3 Maja 2/4/6 róg Potockiego róg Wybrzeże Kościuszkowskie