Dom Zbiorowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Domy Spółdzielcze"al. 3 Maja 2/4/6 róg Potockiego róg Wybrzeże Kościuszkowskie