tzw. koszary Blocha dawny budynek w zespole Młyna Parowego na Solcu3-ego Maja 11 (?)