Spichlerz św. Henryka (lub św. Józefa) przy Młynie Parowym na Solcual. 3-ego Maja