Bank Dyskontowy WarszawskiBielańska 1 róg Senatorska 22