kościół pw. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła wraz z klasztorem bonifratrówBonifraterska 12Bonifraterska 10c/12/14