Dok Katolicki im. J. Em. kardynała A. KakowskiegoChłodna 9