budynek Komory Celnej przy Dworcu WiedeńskimChmielna 53