Działobitnia przy d. Konwikcie PijarówCytadela Warszawska