Działobitnia placu broni drogi ukrytej oraz podwalnia zewnętrzna przed Bramą NowomiejskąCytadela Warszawska nr wojskowy 134