Stajnia dowództwa 28. DP i 21. ppCytadela Warszawska nr wojskowy 2-3