Poterna prowadząca do fortu HaukegoCytadela Warszawska