kamienica tzw. "Wójtowska"Freta 31 - Rynek Nowego Miasta; Koźla 4