kościół pw. św. Jacka i klasztor DominikanówFreta 8/10