Stacja Grochów II kolei podmiejskiej Jabłonna-WawerGrochowska 205