"Konrad, Jarnuszkiewicz i Spółka" Fabryka aparatury rentgenowskiej i urządzeń medycznychGrzybowska 25