dom Zjednoczenia Kolejowców Polskichal. Jerozolimskie 101al. Jerozolimskie 107