Wojewódzka Komenda Policji Państwowej dawne Koszary Drogi JerozolimskiejAl. Jerozolimskie 12 róg Bracka 15