Wojskowy Instytut Geograficznyal. Jerozolimskie 91; Nowogrodzkaal. Jerozolimskie 97; Nowogrodzka 66