Stacja Filtrów Dom inżynierówKoszykowa, Sucha, Filtrowa, Raszyńska