Stacja Filtrów Zbiorniki wyrównawcze (dawne osadniki)Koszykowa, Sucha, Filtrowa, Raszyńska