Stacja Filtrów StajniaKoszykowa, Sucha, Filtrowa, Raszyńska