Stacja Filtrów Stróżówki przy głównej bramie od strony KoszykowejKoszykowa, Sucha, Filtrowa, Raszyńska