Stacja Filtrów Zbiorniki wody czystejKoszykowa, Sucha, Filtrowa, Raszyńska