połączone kamienice Dyndy i Pod Pelikanempl. Zamkowy róg Piwna 1 Krakowskie Przedmieście 103pl. Zamkowy 1/13 róg Piwna 1