Towarzystwo Kredytowe Ziemskie,Kredytowa 1 róg Mazowiecka 13 plac Małachowskiego