pl. Zbawiciela Marszałkowska 39a róg 6-ego Sierpnia nr 7