Wystawa Higieniczna w 1896 Pawilon mleczarni K. HennebergaNowowiejska róg Polna róg Koszykowa