Pomnik "Polaków poległych za wierność swemu monarsze"