Komenda Straży GranicznejPoznańska 30 róg Żulińskiego 10 (?)