Kąpielisko dla Dzieci Polskiego Towarzystwa HigienicznegoOgród Saski