Solecki Młyn Parowy, Młyn Parowy NadwiślańskiSolec 14 / Wioślarska