Przytułek dla Starców i Niezdolnych do Pracy Towarzystwa "Przytułek św. Salezego"Solec 36Solec 36a