Solec 95/97 róg Czerwonego Krzyża 15Solec 95/97 róg Czerwonego Krzyża 2