Publiczne Szkoły Powszechne nr 112, 120 i nr 122Stawki 4/6