Instytut Radowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Fizykial. M. Skłodowskiej-Curie róg róg Miecznikowa (Wawelska 15)Wawelska 15B